Връщане до 365 дни - без да задаваме въпроси!
Доставка 7 лв. - Възможност за безплатна доставка над 99 лв.-
Свържете се с нас
Желани
Количка

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

Като компания, ние носим голяма отговорност към своите клиенти и планетата, която наричаме наш дом. Сложността на веригите за доставка в модната индустрия изисква мерки за смекчаване на негативните последствия, например отражението на логистиката и производството върху околната среда. За да намалим влиянието върху природата и да подобрим благосъстоянието на хората по света, се стремим към най-добрите решения по отношение на ефекта от дейността ни. Искаме да допринесем за положителна промяна в нашата индустрия и осъзнаваме изключителната значимост на тази задача. Все още не сме напълно устойчив бранд, но това е целта, която сме си поставили. Надяваме се, че можем да я постигнем чрез тясно сътрудничество с нашите партньори по веригата на доставките и индустрията като цяло.

„Честността и разнообразието винаги са били част от нашата култура и се опитваме да внедрим тези ценности в работата си, свързана с CSR и ESG*. Все още не сме достигнали там, където искаме да бъдем, но се отнасяме сериозно към отговорността си и се усъвършенстваме година след година като част от израстването ни като компания.“ - Себастиан Петерсен, Главен изпълнителен директор на Trendhim

*CSR (Corporate Social Responsibility) - Корпоративна социална отговорност ESG (Environmental, Social and Governance) - Екологични, социални и управленски фактори, определящи устойчивостта на една организация

Нашите ценности

Грижата за работниците, животните и околната среда винаги е била в гените ни и неизменно присъства в нашата работа. Вярваме, че устойчивостта е задължителна част от бизнеса и е решаваща за дългосрочния ни успех. Постоянно се стремим към пълна прозрачност във веригите за доставка, но това е много сложна сфера. За нас прозрачността е искреност, която е основополагаща за всяко добро бизнес партньорство. По тази причина всички наши доставчици подписват документ, наречен Кодекс за поведение, който поставя строги изисквания по отношение на човешките права, условията на труд, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда и много други. Това са стандарти, към които всички ние трябва да се придържаме, ако искаме да се усъвършенстваме.

Политики

Взаимоотношенията ни с нашите доставчици се основават на политики, водещи към по-устойчиво бъдеще. Тези политики правят отношенията ни по-прозрачни.

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Кодексът за поведение на доставчиците гласи: „Осъзнаваме, че устойчивото развитие не е нещо, което ще постигнем веднага, а дълъг процес, път, който извървяваме заедно.“

Кодексът за поведение се базира на Всеобщата декларация за правата на човека и ключови конвенции на ООН и Международната организация на труда. Изброените изисквания се отнасят за всички фабрики, с които сме сключили договор, и всички техни работници. Кодексът е обвързващо дългосрочно споразумение, което защитава всички фирми, служители и животни, свързани с дейността ни.

ДРУГИ ПОЛИТИКИ

От доставчиците си изискваме да подпишат следните политики:

  • Кодекс за поведение
  • Политика за хуманно отношение към животните
  • Антикорупционна политика
  • Политика за детския труд
  • Политика за използваните в производството химични вещества

ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ В TRENDHIM

Енергията, използвана в склада и офисите ни, е 100% зелена и се добива от датски вятърни турбини. Нашият енергиен доставчик NRGI засажда дървета, за да компенсира въглеродните емисии, отделяни при консумацията на енергия, и това прави електроснабдяването ни неутрално към климата.

ИКОНОМИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

С нарастването на екипа ни се нуждаем от повече работно пространство. Преместването в нов офис даде възможност за промяна. LED осветлението е по-икономично и дълготрайно от традиционното, което намалява търсенето и съответно отражението на масовото производство върху околната среда. Ето защо инвестирахме в изцяло нови LED крушки за целия офис и така намалихме консумацията на ток с 35%!

НАЙ-ЧИСТИЯТ ОБЛАК В ИНДУСТРИЯТА

Съхраняването на данни влияе негативно на природата, защото поглъща огромно количество енергия. Ние в Trendhim си даваме сметка за това и използваме най-чистия облак в индустрията Google Cloud. В момента той е въглеродно неутрален и целта е до 2030 г. да функционира изцяло с енергия без въглеродни емисии.

Научете повече на уебсайта на Google

РЕЦИКЛИРАНЕ

РЕЦИКЛИРАНИ КАРТОНЕНИ КУТИИ

Знаете колко по-хубав става денят Ви, когато получите своята пратка от Trendhim. Сега можете да ѝ се радвате още повече, защото всички кутии, които използваме, са направени от рециклиран картон. Дори производството на пликовете, в които опаковаме артикулите, е неутрално към климата.

ПРАКТИЧНИ РЕШЕНИЯ В СКЛАДА

Кашоните за съхранение в нашия склад са ефикасни и екологични. Те са изработени от 100% рециклирана хартия и когато вече не са ни нужни, са напълно рециклируеми.

Научете повече за устойчивите решение на уебсайта на Pallite

ПРОЕКТЪТ ДОБРА КАРМА

С помощта на нашите клиенти се включваме в добри каузи, за да подкрепим хора в нужда или просто за да ги зарадваме. Нека споменем някои инициативи: предоставяли сме аксесоари за търг с цел набиране на средства за бездомни хора, изпращали сме кремове за бръснене на кардиологични отделения и сме подарявали тоалетни принадлежности и лакомства на деца в неравностойно положение.

Устойчиви партньорства

ИНВЕСТИРАМЕ В ЗНАНИЯ

Промяната се постига лесно с правилните хора. Затова си партнираме със Sustainaware, за да знаем повече в сферата на устойчивостта. Чрез тяхната програма постоянна се учим да бъдем по-осъзнати по отношение на нашите практики и да залагаме устойчивостта като основен принцип при вземането на решения. Програмата е създадена от най-добрите експерти в индустрията и значително допринася за успешното прилагане на CSR и ESG.

Разберете още за Sustainawear на техния сайт

Полезно приложение на отпадъчните материали

Преосмисляме начина, по който се отнасяме с отпадъчните материали, за да им дадем нов живот. Партнираме си с Upcycling Forum - организация, подпомагаща компаниите да използват ефикасно ненужните им материали. Заедно сме в процес на прилагане на Целите за устойчиво развитие на ООН. Те включват достойни условия на труд и икономически растеж, отговорно потребление и производство и партньорство за постигане на целите ( прочетете повече на сайта на ООН). Надяваме се да намерим ново предназначение на всички артикули и материали, които по една или друга причина са останали неизползвани.

Сигнали за нередности

Дългосрочният ни успех се гради на честност и етика, ето защо предоставяме възможност за докладване на всякакви нередности или нарушаване на нашия етичен кодекс и ценности. Можете да подавате сигнали анонимно и без категорични доказателства, като разчитаме на Вашата добросъвестност.

Съобщете за проблеми тук